Tips för distansundervisning i gymnasiet

Tips för distansundervisning i gymnasiet

Här hittar du tips på uppgifter och övningar som eleverna kan göra på distans, både färdiga lektionsförslag och generella tips som går att anpassa till andra historiska källor än de vi presenterar här.

Lektionsförslag för gymnasieskolans kurser i historiaLektionsförslag på tema demokratisering

Lektionsförslag om industrialisering för gymnasiet

Lektionsförslag om människor som historiska aktörer