Lektionstips om Vasatiden

Här hittar du lektionsförslag och tips på historiska källmaterial för grundskolan som rör Vasatiden i Stockholmskällan.

Lektionstips om Vasatiden

Källmaterial om Vasatiden

Konung Gustaf den förstes bedrifter, författade i anledning af hans på Riddarhus-torget i Stockholm upresta bild, 1774 / Jonas Hallström

Konung Gustaf den förstes bedrifter, författade i anledning af hans på Riddarhus-torget i Stockholm upresta bild, 1774 / Jonas Hallström

Vädersolstavlan - en bild av Stockholm år 1535

Vädersolstavlan - en bild av Stockholm år 1535

Målningen som användes för att näpsa Gustav Vasa

Målningen som användes för att näpsa Gustav Vasa

En teckning av Stockholm på 1630-talet

En teckning av Stockholm på 1630-talet

1625 års karta över Stockholm (Den äldsta kända Stockholmskartan)

1625 års karta över Stockholm (Den äldsta kända Stockholmskartan)

Stockholms stadsmur

Stockholms stadsmur

När medeltiden flyttade från stan

När medeltiden flyttade från stan

Svartbrödraklostrets källare

Svartbrödraklostrets källare

Slaskrör från 1600-talet

Slaskrör från 1600-talet

Stockholms borgare skänker kung Kristian ett kredenskärl 1520

Stockholms borgare skänker kung Kristian ett kredenskärl 1520

De skotska legotrupperna i Stockholm lovar att sluta ”offórette” stadens borgare 1520

De skotska legotrupperna i Stockholm lovar att sluta ”offórette” stadens borgare 1520

Stockholms borgmästare och råd svär kung Kristian trohet 1520

Stockholms borgmästare och råd svär kung Kristian trohet 1520

Stockholms borgmästare och råd varnar kung Kristian för "Góstaff Ericsson" 1521

Stockholms borgmästare och råd varnar kung Kristian för "Góstaff Ericsson" 1521

Stockholms borgmästare och råd ber kung Kristian om hjälp 1521

Stockholms borgmästare och råd ber kung Kristian om hjälp 1521

Kvittobrev från Kristina Gyllenstierna den 21 juli 1520

Kvittobrev från Kristina Gyllenstierna den 21 juli 1520

Stockholms blodbad - historisk skrift 1868

Stockholms blodbad - historisk skrift 1868

Olaus Magnus berättar om Stockholm 1555

Olaus Magnus berättar om Stockholm 1555

Allmogens bidrag till festmåltiden - Erik XIV.s bröllop

Allmogens bidrag till festmåltiden - Erik XIV.s bröllop

Johan III.s brev om att mörda brodern Erik XIV

Johan III.s brev om att mörda brodern Erik XIV