Dekorativ bild

Tips för distansundervisning i grundskolan

Här hittar du tips på uppgifter och övningar som eleverna kan göra på distans, både färdiga lektionsförslag och generella tips som går att anpassa till andra historiska källor än de vi presenterar här.

Lektioner i historia för grundskolan

Lektionstips om Vasatiden

Lektionstips om stormaktstiden

Lektionstips om industrialismen

Lektionstips om demokratisering

Lektionstips om andra världskriget