Elever arbetar vid sina bänkar i ett klassrum
Teckningslektion i Ängby läroverk, 1949. Foto: Lennart af Petersens, Stadsmuseet i Stockholm

Hitta lektionsförslag och andra tips för din undervisning

Hitta lärarhandledningar som utgår från historiska källmaterial från arkiv, museer och bibliotek i Stockholm. Handledningarna utgår från centralt innehåll i historia, svenska, samhällskunskap, geografi och bild.

Uppdaterad