Sockenstämmor och kommunalförvaltning i Stockholm fram till 1864
Text

Sockenstämmor och kommunalförvaltning i Stockholm fram till 1864 / Torgny Höjer

Utmärkande för den kommunala självstyrelsens framväxt i Stockholm var den stora roll som församlingarna och deras indelning spelade. Från att främst ha sysslat med kyrkliga åtaganden vidgades sockenstämmornas verksamhet till att även innefatta sociala och tekniska områden, områden som idag ses som en självklar del av den kommunala verksamheten. Vi får här en redogörelse för den kommunala förvaltningens organisatoriska grund och dess utveckling fram till mitten av 1800-talet.
509 sidor. Illustrerad.

Stockholmia förlag (tidigare Kommittén för Stockholmsforskning) ger ut faktaböcker om Stockholm, och detta är en av de titlar som finns direkt tillgängliga på Digitala Stadsmuseet.