Stockholms hamn 1909-1939
Text

Stockholms hamn 1909-1939 : näringsliv och politik i samverkan / Inger Ström-Billing

Stockholm har alltsedan stadens grundande varit en av Sveriges viktigaste hamnstäder. Under 1900-talets början förändrades dock villkoren radikalt genom konkurrensen från järnvägen. En ny verksamhet växte fram. De gamla hamnlägena förlorade alltmer sin betydelse medan nya kajer med avancerad teknisk utrustning byggdes ut. Den nya formen av förvaltning byggdes upp i samverkan mellan näringslivet och de folkvalda politikerna och presenteras här parallellt med skildrandet av spelet mellan de olika maktstrukturerna.
230 sidor. Boken är illustrerad med fotografier.

Stockholmia förlag (tidigare Kommittén för Stockholmsforskning) ger ut faktaböcker om Stockholm, och detta är en av de titlar som finns direkt tillgängliga på Digitala Stadsmuseet.