Tryckt karta i färg
Karta
Upphov: Markman, Herman. Stockholms stadsarkiv

Aftonbladet och Dagens karta över Stockholm med grannkommuner (utan årtal)

Kartan är grundad på Allmänna kartverkets mätblad i skala 1:20 000 och sammandragen av kartograf Herman Markman samt granskad av major A.R. Kruuse. Teckenförklaring finns under kartbilden. Kartan är odaterad men den är troligen utgiven år 1910.

Uppdaterad