Stockholms adresskalender 1898
Text

Stockholms adresskalender 1898

Det här är en adresskalender från år 1898. Den fungerade som dåtidens telefonkatalog fast utan telefonnummer och innehåller mycket information om Stockholm och dess invånare. I personalregistret (nyfikenhetsregistret) kan du leta upp gatuadresser och se vem som bodde där 1898. Eller om du är nyfiken på att se det årets reklamannonser, så kan du se dem i Annons-Avdelningen. Adresskalendern är uppdelad i fem huvuddelar. Annonsavdelning – reklam. Adressavdelning – sortering efter namn, yrken och adresser. I personalregistret (nyfikenhetsregistret) kan du slå upp en viss adress och se vilka som bodde där på den tiden. Kalenderavdelning – blandad samhällsinformation, allt från Stockholms alla skolor till viktiga upplysningar om resor med järnvägen och aktuella telegrampriser. Egendomsförteckning – information om vem som äger tomter och fastigheter, indelad efter kvarter. Dessutom finns en länsavdelningen – register över personer och samhällsfunktioner utanför Stockholms stad. 1236 sidor. Här intill hittar du adresskalendern i fulltext (pdf-dokument). [För kartbilaga: se 1889 eller 1926 års kalender].

Så här källhänvisar du till en text

Har du frågor om texten?

Rättigheter

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Lär mer om Stockholms adresskalendrar

Lär mer om Stockholms adresskalendrar