Foto

Väpnargatan sedd mot Dramaten. T.h. Hovstallet. T.v. kv. Bodarne