Foto

Berns. Salongen mot scenen med läktarna på ömse sidor

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Att arbeta som servitör på Berns salonger

Att arbeta som servitör på Berns salonger

Berns’ Salonger, Näckströmsgatan 8 (Katthavet 8)

Berns’ Salonger, Näckströmsgatan 8 (Katthavet 8)

Förvillelser / Hjalmar Söderberg

Förvillelser / Hjalmar Söderberg