Foto

Kungsgatan under arbete västerut från Norrlandsgatan. I fonden byggandet av bron över Regeringsgatan