Foto

Kungsgatan: tillfälligt sand-/grussorteringsverk för arbetet med Kungsgatans framdragande

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Kungsgatan : ett sekel på Stockholms paradgata / Johan Erséus

Kungsgatan : ett sekel på Stockholms paradgata / Johan Erséus