Foto

Anläggningsarbete: stödmur och lastkaj vid Östra renhållningsstationen