Film & rörlig bild

Doris Lindqvist

Detta är ett utdrag ur filmen om Doris Lindqvist av Jeanette Törma producerad inom projektet "Värt att minnas 2006". Filmen finns att se i sin helhet i Stockholms stadsmuseums Faktarum.