Film & rörlig bild

Angela Rubencranz

Detta är ett utdrag ur filmen om Angela Rubencranz av Eva Pagmar producerad inom projektet "Värt att minnas 2006". Filmen finns att se i sin helhet i Stockholms stadsmuseums Faktarum.

Filmen är delvis på finska.