Film & rörlig bild

Waldy Sjögren

Detta är ett utdrag ur en film om Waldy Sjögren av Tuula Pasanen och Ewa Gustafsson producerad inom projektet "Värt att minnas 2005". Filmen finns att se i sin helhet i Stockholms stadsmuseums Faktarum.