Längs en stadsgata ligger ett stenhus i tre våningar som inrymmer ett mindre varuhus. På fasaden står det i relief "Joseph Lejas magasin för bosättningsartiklar".
Foto
Fotograf: Eklunds Ateljé. Stockholms stadsmuseum

Fasaden till Joseph Lejas Magasin vid Regeringsgatan 5-7.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad