Foto

Skeppsbron sedd norrut. Till vänster Skeppsbron 42