Foto

Olovslunds småstugeområde i det inre av kvarteret Fållbänken, från Olovslund mot nordväst