Foto
Fotograf: Arvidson, W.. Stockholms stadsmuseum

Park med vattendrag anläggs vid Stockholms stadsbibliotek. I bakgrunden Sveavägen

Uppdaterad