Ritning

Underlag för bygglov år 1877, kvarteret Åkermannen 10, 4 bilder

Innehåller planritningar och fasadritningar