Kapitel/artikel
Litteraturtips
Författare: Blom, Holger (1906-1996). Stockholms stadsbibliotek

Slussen och fotgängarna / Holger Blom

Artikeln beskriver de passager för fotgängare som byggdes när nya Slussen kom till 1935. Passagernas namn blev Gula Gången, Gröna Gången och Blå Bodarna. Artikelförfattaren skriver mest om Blå Bodarna, den passage där det längst fanns butiker kvar. Han beskriver ingående vilka, för den tiden, moderna material och tekniker som använts vid detta bygge. Artikeln innehåller också planritningar över Slussen och Blå bodarna, samt ett diagram som visar gångtrafikintensiteten genom Blå Bodarna vid olika tidpunkter på dagen. 7 sidor.

Utdrag ur Byggmästaren (Arkitektupplagan). - 1935. - S. 210-216

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad