Foto
Fotograf: Rosenberg, Carl Gustaf (1883-1957). Stockholms stadsmuseum

Västerled mot Djupdalsvägen innan småstugebebyggelse

Uppdaterad