Foto

Köksinteriör från hustyp III i Ängby småstugeområde