Stockholms Dagblad 29 maj 1912. (Amundson, Karl A B, arkiv, volym 15)
Text

Inför invigningen av Stockholms Stadion 1912

Stockholms Dagblad rapporterar från förberedelserna till invigningen av Stockholms stadion, den 29 maj 1912. Rubriken lyder: "Vårt svenska Stadion som inviges om lördag. En amfiteater för svensk idrott och friluftsfester. - Hur anläggningen ter sig tre dagar före öppnandet."

Artikeln är indelad i avsnitten "Hur stadion kom till", "Byggnadsarbetets planläggning" och "Hvad Stadion vill bli". 

Stockholms stadion ritades av arkitekt Torben Gruth för de olympiska sommarspelen i Stockholm 1912. OS hölls mellan 6 och 27 juli i Stockholm. Sommaren 1912 var ovanligt varm och olympiaden kom att kallas ”Solskensolympiaden”, men det var kanske inte enda anledningen. I Stockholms Dagblad får arrangemanget stort beröm för sin fantastiska organisation.

Stockholm blir värdland

OS i Stockholm var ett evenemang där den svenska militären hade stort inflytande över arrangemangen. År 1909 deltog överste Viktor Gustaf Balck i den internationella olympiska kommitténs kongress i Berlin. Han verkade för att Sverige skulle bli värdland för de kommande olympiska sommarspelen 1912. Han lyckades också få igenom sitt förslag. Ett flertal officerare kom sedan att bli engagerade i förberedelserna och under själva spelen.

Det första spadtaget

Till de olympiska spelen behövdes en arena. Tanken var först, att på Östermalms idrottsplats i Stockholm, uppföra en provisorisk bana och en tillfällig läktare. Men den höga kostnaden för något som strax därefter skulle rivas, kändes bortkastat. Varför inte bygga något som kunde bli permanent? Till gagn för både idrotten och andra allmänna festligheter!

En byggnadskommitté bildades i vilken, bland andra, inte mindre än tre officerare ingick. Dessa tre var kaptenerna Karl A.B. Amundson och Carl Silfversparre samt den ovan nämnde översten Viktor Gustaf Balck.

Det första spadtaget till byggandet av Stockholms Stadion togs 23 november 1910. Stenbyggnaden uppfördes vid Valhallavägen, på platsen för den gamla Idrottsparken, vars byggnader såldes eller flyttades till Östermalms idrottsplats. Stadion rymde 14 500 åskådare, men inför olympiaden anlades en provisorisk träläktare inuti. Detta gjorde att man kunde fylla den med ytterligare 6 500 åskådare. Även gräsmattor och banor anlades genom en officer - överste Sven Hermelin.

Invigningen av Stockholms Stadion skedde lördagen 1 juni 1912, men då hade anläggningen stått färdig sedan augusti året innan.

Den svenska olympiska organisationen

Organisationskommittén var den högsta myndigheten i vilken överste Balck var ordförande. I Organisationskommittén ingick även kapten Erik Frestadius, löjtnanten Gustaf Uggla och överste Sven Hermelin.

Man hade också en Inkvarteringskommitté där kapten Otto Bergström (som för övrigt hade varit tillförordnad krigsarkivarie åren 1883–1887) ingick. Ordförande för Mottagningskommittén var den nyss nämnda kapten Erik Frestadius. I Förströelsekommittén ingick däremot inga officerare.

Något som blev mycket uppskattat av deltagarna från de olika nationerna var nationsvärdarna och nationsvärdinnorna. Dessa hade till uppgift att bistå de utländska idrottsmännen. Nationsvärdarna/värdinnorna skulle obehindrat behärska respektive lands språk. Så kom till exempel kapten Viktor Landegren att bli värd för de serbiska och rumänska idrottstrupperna.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Solskensolympiaden" - OS i Stockholm 1912 / Lennart K. Persson

"Solskensolympiaden" - OS i Stockholm 1912 / Lennart K. Persson

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.

Olympiska Spelen i Stockholm 1912. Tidtagare och fotograf under olympiaden på Stockholms Stadion.

Olympiska Spelen i Stockholm 1912. Tidtagare och fotograf under olympiaden på Stockholms Stadion.

Olympiska spelen i Stockholm 1912. Dragkampstävling på Stockholms Stadion.

Olympiska spelen i Stockholm 1912. Dragkampstävling på Stockholms Stadion.

Stockholms Stadion under byggnad inför Olympiaden 1912. Vy från Sturevägen (nuv. Lidingövägen) med Tennispaviljongen i bakgrunden.

Stockholms Stadion under byggnad inför Olympiaden 1912. Vy från Sturevägen (nuv. Lidingövägen) med Tennispaviljongen i bakgrunden.