Undervisningsplan för "sinnesslöskolorna" 1946
Text

"Sinnesslöskolornas" undervisningsplan för barn med psykisk funktionsnedsättningen 1946

I undervisningsplanen för de så kallade sinnesslöskolorna beskrivs skolformens syfte och mål, arbetssätt och olika ämnen. Det övergripande målet var ”att göra lärjungarna i möjligaste mån livsdugliga och socialt anpassbara”.

År 1944 kom en ny lag om att även barn med en viss grad av psykisk funktionsnedsättning, så kallade bildbara sinnesslöa, skulle omfattas av skolplikten. Undervisningen ordnades i speciella ”sinnesslöskolor” för barn som hade svårt att gå i vanliga skolor. Tidigare hade de barnen ingen självklar rättighet att få anpassad undervisning eller att få gå i skolan överhuvudtaget. De kunde i stället hamna på fattigvårdsanstalter för vuxna, utan undervisning eller hänsyn till deras speciella behov.

Personer som hade någon form av psykisk funktionsnedsättning kallades förr i tiden för "sinnesslöa" eller "idioter" . Idag är dessa ord väldigt nedsättande, men de har inte alltid haft samma negativa betydelse. Sveriges första skola för barn med psykiska funktionsnedsättningar startades redan 1870 av Föreningen för sinnesslöa barns vård, som också arbetade att förbättra attityder och villkor för de barnen.

Läs mer om undervisningen i "sinnesslöskolorna" i undervisningsplanen.Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Skolan för sinnesslöa barn" - föreskrifter för intagning av elever 1876

"Skolan för sinnesslöa barn" - föreskrifter för intagning av elever 1876

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Alfrida Charlotta 10 år intagen på föreningens skola 1896

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Alfrida Charlotta 10 år intagen på föreningens skola 1896

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Carl Magnus 12 år intagen på föreningens skola 1896

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Carl Magnus 12 år intagen på föreningens skola 1896

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Dorotea Amalia 12 år intagen på föreningens skola 1895

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Dorotea Amalia 12 år intagen på föreningens skola 1895

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Karl Oskar 8 år intagen på föreningens skola 1896

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Karl Oskar 8 år intagen på föreningens skola 1896

Förslag om läroanstalt för sinnesslöa barn - debatt i stadsfullmäktige 1901

Förslag om läroanstalt för sinnesslöa barn - debatt i stadsfullmäktige 1901

Motion angående åstadkommande av externatskolor för sinnesslöa barn - Stadsfullmäktige 1917

Motion angående åstadkommande av externatskolor för sinnesslöa barn - Stadsfullmäktige 1917

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.

Råd om uppfostran och undervisning av "sinnesslöa" barn

Råd om uppfostran och undervisning av "sinnesslöa" barn

Skolor för barn med olika funktionsvariationer
Tema

Skolor för barn med olika funktionsvariationer

Idag är det en självklar rättighet att alla barn ska få gå i skola, och att skolan ska anpassa sin undervisning till de behov barnen har. Så har det inte alltid varit. (Bild: Hörse…