Omslag Hvar man träffas
Litteraturtips

Hvar man träffas - julen 1906

Om du var en förmögen Stockholmare julen 1906 – var skulle du köpa julklappar? Och om du var i reklambranschen samma år – vilket slags marknadsföring skulle du erbjuda stadens förnäma näringsidkare?

Det här är en reklambok som visar upp 14 företag på en eller två sidor vardera, med ett eller två fotografier. Vi får se en hovfotografs mottagningsrum, Hotel Kronprinsens matsal och både dam- och herravdelningen hos Engelska skrädderi-etablissementet. Andra erbjuder skor, kälkar och lampor för gas och elektricitet.

Så varför en reklambok? Jo: "I en tid, då reklamen för att göra sig bemärkt mången gång kan blifva alltför påträngande, har det varit vår afsikt att, genom att på detta sätt presentera ett antal förstklassiga affärer och etablissementer, kunna säga till Stockholmspubliken: Dessa firmor stå som representanter för det bästa hvar i sin bransch." (I Stockholmskällan finns flera av företagen fångade på bild, ibland flera decennier senare.)

En liten tidsresa till det finare Stockholms tidiga 1900-tal. 19 sidor.

Innehåll
Vinimport-aktiebolaget
Atelier Jaeger, kungl. hoffotograf
Numa Petersons H. & F. A. B.
Jacob Bagges Söner
Hotel Kronprinsen
Rudolf Billström, kunglig hof-blomsterhandel
C. E. Fritze's kungl. hofbokhandel
A.-B. A. Wiklunds velociped- & maskinfabrik
Carl Jern's skomagasin
C. W. Schumacher, kungl. hofleverantör [bageri]
Aktiebolaget Solo, armatur för elektriskt ljus och gas
Bankaktiebolaget Stockholm-Öfre Norrland (Norrlandsbanken)
Engelska skrädderi-etablissementet
M. Widforss' H. A. B. sportmagasin

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Annonsavdelningen till Stockholms adresskalender

Annonsavdelningen till Stockholms adresskalender

Drottninggatan norrut från Drottninggatan 33 (Jerns), kv. Hägern Större. Nattbild publicerad i samband med att elransoneringen trädde i kraft

Drottninggatan norrut från Drottninggatan 33 (Jerns), kv. Hägern Större. Nattbild publicerad i samband med att elransoneringen trädde i kraft

Fredsgatan 2, Fritzes C. E. Kungl. Hovbokhandel. Interiör i bokhandeln

Fredsgatan 2, Fritzes C. E. Kungl. Hovbokhandel. Interiör i bokhandeln

Fredsgatan 2, Fritzes bokhandel. Skyltfönster med nya barn- och ungdomsböcker

Fredsgatan 2, Fritzes bokhandel. Skyltfönster med nya barn- och ungdomsböcker

Fredsgatan 2, Fritzes hovbokhandel. Interiör. Kunder vid bokbord under bokrean

Fredsgatan 2, Fritzes hovbokhandel. Interiör. Kunder vid bokbord under bokrean

Gymnastträff på Kronprinsen (Drottninggatan 29)

Gymnastträff på Kronprinsen (Drottninggatan 29)

Interiör av Widforss vapenaffär och vapensmedja i första höghuset

Interiör av Widforss vapenaffär och vapensmedja i första höghuset

Sankt Eriks årsbok 1998. Önskebutiken

Sankt Eriks årsbok 1998. Önskebutiken

Skylt till Norrlandsbanken. 1911-1917 låg Norrlandsbanken på Fredsgatan i Klarakvarteren

Skylt till Norrlandsbanken. 1911-1917 låg Norrlandsbanken på Fredsgatan i Klarakvarteren

Wiklunds Velocipeder. Interiör från ramsalen

Wiklunds Velocipeder. Interiör från ramsalen

Wiklunds Velocipeder. Interiör från uppsättningssalen

Wiklunds Velocipeder. Interiör från uppsättningssalen