Foto

Stortjuven Lasse Majas skriver brev från fängelset

Lasse Maja eller Lars Larsson Molin som han hette försörjde sig på stölder i städerna Stockholm, Örebro och Västerås. Smeknamnet Lasse Maja fick han eftersom han periodvis levde som kvinna.

Brevet lyder i en normaliserad transkribering: 

"Ofta mörkt och tungt då jag ser mig omgiven av dessa dystra murar men hoppet ehuru svagt är det likväl något tillfredställande Höga Herrar och vederbörande av Kongl. Majts Höga ombud som varit här och besökt fångarna har lugnat mig med Löfte om friheten, om jag kan förskaffa mig Laga förvar och behörig Sysselsättning. Jag har av nu över min levnad låtit författa en fullständig beskrivning – arbetet är på 50 ark tätt sammanskrivna – men jag har ännu icke kunnat få den på tryckit emedan mina tillgångar är små –mig fattas medel – men om jag kunde få den i verkställighet tror jag därigenom kunna vinna en skälig profit, ty detta har varit många som bett mig fortsätta arbetet. Vile välsignelse över min Herre och hela dess hus för all den ömma välgörenhet jag åtnjutit – Jag skall icke förglömma att vara tacksam – Då jag nu vill sluta min Herre med alla sine omgivne i Guds vård. Och önskar att han under alla skiften måge leva säll och lycklig! Med allerdjupaste vördnad

Sek Lars Molin eller så kallad Lasse Maja

Marstrand och Carlsten

Den 23 oct 1832"


Lasse Maja skriver till läkaren Petter Johan Bergelin, som varit fånge på Karlstens fästning (dömd för riksföräderi) om som umgåts där med Lasse Maja. Lasse Maja berättar om den bok han skrivit om sina äventyr som stortjuv och den boken fick senare titeln: "Lasse Majas Besynnerliga öden: Berättade av honom själv" Han satt fängslad i 25 år och hans redogörelser för vad han gjort blev 1800-talets stora kriminalbestseller.

 

Brevet hamnade på ett frimärke inför Riksarkivets 400 års jubileet (1618-2018).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

18-årig tjuv i kvinnokläder (Karl Johan Lidberg)

18-årig tjuv i kvinnokläder (Karl Johan Lidberg)

Brev från änglamakerskan Alva Nordberg - 1905

Brev från änglamakerskan Alva Nordberg - 1905

Lasse-Maja på Tallkrogen / Per Anders Fogelström

Lasse-Maja på Tallkrogen / Per Anders Fogelström