Kvarteret Guldfjärden Mindre från öster mot Brännkyrkagatan 6-8 och hörnet mot Guldgränd
Foto

Kvarteret Guldfjärden Mindre från öster mot Brännkyrkagatan 6-8 och hörnet mot Guldgränd

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Guldgränd söderut mot kvarteret Guldfjärden mindre från Söder Mälarstrand

Guldgränd söderut mot kvarteret Guldfjärden mindre från Söder Mälarstrand

Salongsinteriör från grosshandlare Anders och Sophie Bergs våning Brännkyrkagatan 6.

Salongsinteriör från grosshandlare Anders och Sophie Bergs våning Brännkyrkagatan 6.