Guldgränd söderut mot kvarteret Guldfjärden mindre från Söder Mälarstrand
Foto

Guldgränd söderut mot kvarteret Guldfjärden mindre från Söder Mälarstrand

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Kvarteret Guldfjärden Mindre från öster mot Brännkyrkagatan 6-8 och hörnet mot Guldgränd

Kvarteret Guldfjärden Mindre från öster mot Brännkyrkagatan 6-8 och hörnet mot Guldgränd

Salongsinteriör från grosshandlare Anders och Sophie Bergs våning Brännkyrkagatan 6.

Salongsinteriör från grosshandlare Anders och Sophie Bergs våning Brännkyrkagatan 6.