Foto

Byggnation av Storforsplan i Farsta, kvarteret Korsö