Kvinnor sitter runt ett bord, däribland Elin Wägner och Anna Whitlock
Text

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR)

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) startades 1903. På bilden syns bland annat Elin Wägner och Anna Whitlock.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Anna Whitlock, en svensk märkeskvinna / Sigrid Björklund

Anna Whitlock, en svensk märkeskvinna / Sigrid Björklund

Anna Whitlock 1852-1930

Anna Whitlock 1852-1930

Bör kvinnor få politisk rösträtt? – synpunkter från Anna Whitlock 1906

Bör kvinnor få politisk rösträtt? – synpunkter från Anna Whitlock 1906

Ebba Holgersson, Honorine Hermelin och Ada Nilsson tillsammans med en okänd kvinna

Ebba Holgersson, Honorine Hermelin och Ada Nilsson tillsammans med en okänd kvinna

En medborgarfest med anledning av rösträttsfrågans lösning!

En medborgarfest med anledning av rösträttsfrågans lösning!

En motståndare mot kvinnlig rösträtt har ordet

En motståndare mot kvinnlig rösträtt har ordet

Hanna Arpi skriver och tackar Signe Bergman rösträttsåret 1921

Hanna Arpi skriver och tackar Signe Bergman rösträttsåret 1921

Här låg Kvinnornas rösträttsbyrå 1908-1917, ritningar från 1865

Här låg Kvinnornas rösträttsbyrå 1908-1917, ritningar från 1865

Kvinnlig rösträtt anno 1916

Kvinnlig rösträtt anno 1916

Namninsamling för politisk rösträtt och valbarhet för Sveriges kvinnor

Namninsamling för politisk rösträtt och valbarhet för Sveriges kvinnor

Nini / Elin Wägner

Nini / Elin Wägner

Offentligt möte 1917 angående kvinnlig rösträtt

Offentligt möte 1917 angående kvinnlig rösträtt

Omöjligt med rösträttsförening i Liljeholmen - ej det ringaste intresse

Omöjligt med rösträttsförening i Liljeholmen - ej det ringaste intresse

Polisen övervakar möte med Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt

Polisen övervakar möte med Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt

Program för kurs i samhällslära för kvinnor 1907-1908

Program för kurs i samhällslära för kvinnor 1907-1908

Resetalare Emma Aulin rapporterar till Signe Bergman från sin rösträttsresa 1915

Resetalare Emma Aulin rapporterar till Signe Bergman från sin rösträttsresa 1915

Signe Bergman 1869-1960

Signe Bergman 1869-1960

Styrelsemöte på Rösträttsbyrån

Styrelsemöte på Rösträttsbyrån

Äntligen kvinnlig rösträtt i Sverige

Äntligen kvinnlig rösträtt i Sverige