Angerssteins studieresor i Europa
Angerstein konstaterar att de badhus som finns är något som Sverige bör ta efter "giöra många stora Courer"
Hammarsmedja i "Biscaijen"
Text

Industrispionage på 1700-talet

Reinhold Rucker Angerstein föddes i Vikmanshyttan 1718 och kom från en gammal släkt med tyskt påbrå som haft ämbeten inom bergsindustrin. Efter studier i Uppsala reste han på 1750-talet, med stöd av den svenska regeringen, runt i Europa för att samla in information om handel och ny teknik. Dessa studieresor syftade till att i merkantilismens anda förmå den svenska bergshanteringen att genom kännedom om hur andra länder lyckades med t.ex järn- och stålmanufakturerna nyskapa de svenska förädlingsindustrierna. Genom sina kunskaper och sociala kompetens fick han tillträde till kretsar som ägde information och stort inflytande. Han blev 1753 direktör i Bergskollegium för svartsmidet och 1757 ägare av järnmanufakturen vid Wira bruk. 1760 avled han och lämnade efter sig en fantastisk samling reseberättelser med teckningar och målningar från alla de platser i Europa som han hade besökt! Det mesta finns i Riksarkivet (Kommerskollegium och Bergskollegium) samt i Jernkontorets arkiv.

Text: Karin Borgkvist Ljung


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bryggargatan, Bolidens centrallaboratorium. Ny sällsynt metall, som hittats i Bolidens gruva, analyseras

Bryggargatan, Bolidens centrallaboratorium. Ny sällsynt metall, som hittats i Bolidens gruva, analyseras

Skånska Gruvan, Djurgården

Skånska Gruvan, Djurgården

Skånska Gruvan, Djurgården

Skånska Gruvan, Djurgården