Interiör från salen i Stora Tensta.
Foto

Interiör från salen i Stora Tensta gård.

Huset rivet år 1966.