Text

Censurens ansikte

Niklas von Oelreich var en universitetsbibliotekarie som år 1746  utnämndes tillcensor librorum, det vill säga en bokgranskare vars huvuduppgift var att granska böcker och skrifter avsedda att offentliggöras genom tryck. Oelreich var genom sitt koleriska sätt ökänd och kom ofta i konflikt med andra ämbetsverk, som liksom han hade tillsyn över litteraturen såsom Stockholms konsistorium men även med sina kolleger och chefer i Kanslikollegium!  Hans politiska skrift En ärlig swensk,som gavs ut varje vecka under åren 1755 och 1756 räknas som Sveriges första öppet politiska tidskrift. Den kan sägas ha tjänat hattpartiet och Oelreich var själv den främste skribenten. Tidningen väckte stor uppmärksamhet och vann för sin tid en betydande spridning, då man här regelbundet kunde läsa kommentarer rörande regeringssättet samt hävdade ståndsväldets överensstämmelse med grundlagarna och förnuftet.

Karin Borgkvist Ljung

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Forsskål och yttrandefriheten

Forsskål och yttrandefriheten

Sverige först med tryckfrihet

Sverige först med tryckfrihet

Tryckfrihetsförordningen och två förgrundsfigurer

Tryckfrihetsförordningen och två förgrundsfigurer