Text

Forsskål och yttrandefriheten

De medborgerliga friheterna

Peter Forsskål den svenska liberalismens främsta föregångare försökte år 1759 utge sin avhandling i juridik både på svenska och latin De libertate civili (De medborgerliga friheterna), men skriften förbjöds! Forsskål gav sig inte utan vände sig till dåtidens textgranskare eller imprimator Niclas von Oelreich som godkände texten efter några mindre språkvårdande ingrepp. Tankar om borgerliga friheten, som innehåller ett tidigt liberalt program där såväl politisk som ekonomisk frihet, och inte minst tryckfrihet, förordas. Boken inleds med Näst livet kan ingenting vara människorna kärare än frihet. Tryckningen av boken bekostade Forsskål själv, trots detta beslagtogs nästan alla de tryckta exemplaren. Varför? Jo, makthavarna ansåg att då tankarna var skrivna på svenska, kunde dessa av arbetarna som saknade all form av bildning, tas som uppvigling mot makten. Hur fel hade de inte då Forsskåls verkliga syfte var, att stödja framväxt och spridning av kunskap i vidare mening.  

Gudomliga uppenbarelser, förnuftiga Grundlagar och enskildtas heder, kunna ej af en slik skriffrihet lida någon farlig anstöt. Ty sanning segrar alltid, då den får med samma fördelar bestridas och förswaras. (ur ”Tankar om borgerliga friheten” § 8 andra stycket i dokumentet)

Forsskål avled under en utlandsresa 1763 och fick tyvärr inte uppleva att hans vision blev verklighet. Hans tankar som var typiska för frihetstidens språk knyter tydligt ihop yttrandefriheten och offentlighetsprincipen som mösspartiet så hett ivrade för. Hade Peter Forsskål överlevt resan hade han varit den lärdaste mannen i Europa menade många!

Oljemålning från 1760, Salnecke

 

Karin Borgkvist Ljung

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Censurens ansikte

Censurens ansikte

Sverige först med tryckfrihet

Sverige först med tryckfrihet

Tryckfrihet
Tema

Tryckfrihet

Vad krävs för att vi ska ha demokrati? Om du inte får kritisera de som har makten i landet, då är det svårt att skapa opinion, argumentera för en annan politisk uppfattning eller a…

Tryckfrihetsförordningen och två förgrundsfigurer

Tryckfrihetsförordningen och två förgrundsfigurer