Foto
Fotograf: Ekberg, Olof. Stockholms stadsmuseum

Skolbespisning i Hedvig Eleonora folkskola år 1955.

Uppdaterad