Text

Lasse Lucidor

Lasse Lucidor, eller Lars Johansson föddes i Stockholm 1638 och bodde efter sina föräldrars död hos morfadern Lars Mattsson Strusshielm som var amirallöjtnant och bosatt på ön Usedom i Svenska Pommern. När morfadern dog 1653 blev Karl Gustav Wrangel förmyndare för Lucidor och tack vara Wrangel började Lucidor 1655 vid universitetet i Greifswald. I matrikeln (till höger) står namnet Nauclerus och man kan naturligtvis undra över namnet Nauclerus, men i Tyskland hade man vid den här tiden redan upphört att använda patronymika och i denna akademiska miljö skulle det närmast framstå som lite bondaktigt. Lucidor var inblandad i flera slagsmål och redan efter ett års tid dyker Lucidors namn upp i universitetets protokoll över disciplinmål. Han lämnar Greifswald blir medlem av en eller flera vandrartrupper ”Comœdianter ”. Med dem besöker han England, Italien, Frankrike, Tyskland och Holland, här är förklaringen till hans pseudonym, d.v.s. skådespelarnamnet Lucidor. Han når Sverige 1663 och nu försörjer han sig som diktare och visar prov på sin oerhörda språkbegåvning. Det senare renderar honom en tjänst som ”språkmästare” vid Uppsala universitet.               

Lucidors diktning består bl.a.visor, som är av två slag: världsliga och andliga. Bland de världsliga hör den av Fröding plagierade ”Skulle jag sörja, så vore jag tokot” och bland de andliga ingick tre i 1695 års psalmbok t.ex. ”Herre Gud för dig jag klagar”.       Det var bröllopsdikten ”Gilliare kwaal” (en friares vedermödor) vars adressat friherre, Landshövding Konrad Gyllenstierna var orsak till att Lucidor blev anklagad för att medvetet ha skrivit en nidskrift om Konrad och hans maka. I Svea Hovrätt, Liber causarum finns handlingarna bevarade och här framgår tydligt att Konrad Gyllenstierna ansåg sig ha blivit vanhedrad, beroende på att alla hans titlar inte hade satts ut. Lucidor försvarade sig med att han hade haft bråttom och att han alls inte hade haft för avsikt att misskreditera Konrad. Lucidor frikändes från huvud-anklagelserna som egentligen var brott mot överflöds-förordningen. Lucidor hade nämligen låtit trycka dikten utan att ha fått något uppdrag och enligt 1668 års överflödsförordning var det förbjudet att ”obedin” dvs. oombedd skriva för bröllop eller begravningar. Lucidor gjorde sig aldrig någon förmögenhet på sin diktning. Bouppteckningen ger dock vid handen att han ägde ett bibliotek med böcker i många skilda vetenskapsgrenar samt verk av kända diktare från både Tyskland och Italien. 

1674 den 12 augusti gick Lucidor med sina vänner på krogen Fimmelstången (nuvarande Kindstugatan 14, Gamla stan i Stockholm) och tyvärr blev Lucidor osams med först häradshövding Samuel Furubom och sedan löjtnant Arvid Storm. Orsaken till bråket, som framgår av rättegångsprotokollen från Stockholms kämnärsrätt, var att dessa båda vänner försökte skåla med Lucidor, som dock inte besvarar skålen. Storm blir arg och snart har de forna vännerna dragit sina värjor varvid Lucidor strax ligger döende på golvet.

Karin Borgkvist Ljung och Nina Linder

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Kongl. Maj.s Placat och Förbudh angående allahanda Dueller, och Otwungne Slagsmål" 1662

"Kongl. Maj.s Placat och Förbudh angående allahanda Dueller, och Otwungne Slagsmål" 1662

Källaren Fimmelstången, Kindstugatan 14 (Cepheus 26 )

Källaren Fimmelstången, Kindstugatan 14 (Cepheus 26 )

Skalderna i Gamla stan / Ulf Bagge

Skalderna i Gamla stan / Ulf Bagge