Föremål

Tupp, skulptur av Olle Nyman

Skulpturen är färgskimrande, kaxig och nästan 50 cm hög. Den är sammansatt av färggranna, glänsande skärvor av glas, porslin och fajans.

Stockholms stadsmuseum fick tuppen som gåva av konstnären Olle Nyman 1966. Samma år visades hans collageskulpturer av natursten i utställningen ”Arkeologiska villfarelser” på museet.

Olle Nyman
Olle Nyman (1909 – 1999) växte upp i Saltsjö-Duvnäs. Som 17-åring började han studera vid Filip Månssons målarskola i Stockholm, åren 1928 - 34 läste han vid Konsthögskolan. Redan 1935 fick Olle Nyman i uppdrag att måla dekorationer i Bromma flygfälts restaurang. Han gjorde många studieresor runt om i Europa, både själv och tillsammans med konstnärskollegor.

1943 flyttade Olle Nyman tillbaks till Saltsjö-Duvnäs och inredde där en ateljébostad. Han målade och umgicks med vännerna Staffan Hallström, Roland Kempe, Evert Lundquist med flera. Debututställningen på Konstakademien 1946 blev en stor framgång. Redan då arbetade han med strama former och förenklingar. Färgerna kunde vara laddade och intensiva eller harmoniskt svala. Både i målningar, teckningar och skulpturer reducerade han alla oväsentligheter. Själv talade han om den stora betydelse miljön i Saltsjö-Duvnäs spelat för hans konst: ”De strängt proportionerade vita huslängorna, trädgården, de vackra lövträden och flikar av vatten bildar en harmonisk helhet, på en gång monumental och idyllisk. Denna miljö har påverkat mig som målare, såväl formellt som innehållsmässigt.” Så skrev han 1952 i katalogen till sin utställning på Lilla galleriet på Brunkebergstorg.

1953 utsågs Olle Nyman till professor i måleri vid Konsthögskolan, avdelningen för monumentalmåleri och dekorativ konst. Samma år invaldes han i Konstakademien.

Olle Nyman utförde många offentliga uppdrag genom åren. Till exempel gobelänger för Skandinaviska enskilda bankens huvudkontor i Stockholm (1960) och för Handelsbankens huvudkontor i Stockholm (1964), kakelmosaik på fem betongskärmar vid Tegelbacken (1971), skulpturen Pomona i sten på Kista torg (1976), gobelänger för Riksbankens kontor i Göteborg (1988) och för Riksbankens kontor i Uppsala (1989) samt genomförde konstprojektet Telaris vid Nacka strand (1994).

1996 ställde Olle Nyman ut skulptur, måleri och textilier på Millesgården och i en mindre utställning på Konstakademien visades tidiga målningar och fotografier. 1998 öppnade ateljén i Saltsjö-Duvnäs för allmänheten genom en utställning som invigdes i närvaro av kungaparet. Olle Nyman avled 1999 och ateljéerna övertogs av Kajsa och Olle Nymans stiftelse.

Tuppen som symbol
Tuppen är en gammal sinnebild för ljuset och elden, för vaksamhet och stridsvilja. Kyrktornets tupp symboliserar förkunnandet av kristendomen, ”den andliga gryningen”. Tuppens vana att gala i gryningen gav den makt över mörkrets makter och gjorde den till ett skydd mot onda väsen. Den har alltsedan 1500-talet haft en framträdande plats i ABC-böcker som symbol för flit och vishet och den ansågs kunna ”värpa” kunskap åt den flitige. Tuppen som ”lägger ägg” finns i gammal folktro. På en del håll värper påsktuppen påskägg under barnets kudde på påskaftons morgon!

På fotplattan till Olle Nymans skulptur ligger ett ovalt vackert ägg. Skulpturen har inventarienummer SSM 32058.