http://www.youtube.com/watch?v=K9WGYBTfOsY&list=SPM4ZpD9a50Tl4SSxMFi39uGHgI5sig3iQ
Film & rörlig bild

Kravaller

Den 30 juni 1838 skulle det så kallade judereglementet skulle upphävas i Sverige.

Det hade begränsat bland annat var judar fick bo och vad de fick arbeta med.

Svenskfödda judar skulle nu få samma medborgerliga rättigheter som de kristna svenskarna.

Men i augusti utbröt kravaller i Stockholms innerstad.
Småföretagare, köpmän och hantverkare vandaliserade judars hem och misshandlade dem på stan.

Militär sattes in, men det antisemitiska våldet pågick ända in i september.

Resultatet? Regering och kungamakt fortsatte att inskränka den svensk-judiska minoritetens medborgerliga rättigheter.

Den här filmen visades som lucka 22 i Stadsmuseets lucköppning 2013.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Nationella minoriteter
Tema

Nationella minoriteter

Alla de nationella minoriteterna har levt och verkat i Stockholm genom historien. Här hittar du några spår ur bibliotekens, arkivens och museernas samlingar. Vill du hitta ännu fle…