http://www.youtube.com/watch?v=I8PglLNaP_E&list=SPM4ZpD9a50Tl4SSxMFi39uGHgI5sig3iQ
Film & rörlig bild

Fängelsedörren

På rannsakningsfängelset i Kronoberg fick bötesfångar och lösdrivare avtjäna sina straff.

De intagna satt i små celler på 2 gånger 3 meter. Livet i cellen var noggrant reglerat och gav inte utrymme för några större utsvävningar.

I 1930 års ordningsregler slås det exempelvis fast att "fångarna skall iakttaga tystnad och får således varken tala, sjunga eller läsa högt och aldrig stampa i golvet, knacka i vägg eller fönster eller göra annat buller".

Hur väl efterlevdes detta rigida regelverk och vad som hände den som bröt mot det?

Som vi ser på celldörren har reglerna i alla fall inte helt kvävt de intagnas lust att utrycka sig.

Den här filmen visades som lucka 17 i Stadsmuseets lucköppning 2013.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bergsgatan 48. Isoleringscell för våldsamma fyllerister

Bergsgatan 48. Isoleringscell för våldsamma fyllerister

Celldörr från rannsakningsfängelset i Kronoberg

Celldörr från rannsakningsfängelset i Kronoberg

Fängelset
Tema

Fängelset

Under 1800-talet började människor se straff på ett annat sätt. Nu var det meningen att brottslingen skulle få hjälp att följa lagen istället. På 1800-talet byggdes nya fängelser i…

Rannsakningshäktets byggnad i kv. Kronoberg

Rannsakningshäktets byggnad i kv. Kronoberg

Vad dörrar kan berätta / artikelförfattare: Petter Smedberg

Vad dörrar kan berätta / artikelförfattare: Petter Smedberg

Östermalmsfängelset. F.d. cellfängelset

Östermalmsfängelset. F.d. cellfängelset