http://www.youtube.com/watch?v=ryqynjekdB8&list=SPM4ZpD9a50Tl4SSxMFi39uGHgI5sig3iQ
Film & rörlig bild

Kalvariestenen


I korsningen Götgatan Högbergsgatan ligger kvarteren Stora och lilla pelarbacken intill varandra.

Kvartersnamnen kommer ifrån de tre stora stenar eller "pelare" som stod uppställda där på medeltiden.

Stenarna restes för att markera slutet av de dömdas vandring till avrättningen på Galgbacken. Avrättningsplatsen låg då på en platå sydväst om nuvarande Katarina kyrka.

En av stenarna finns bevarad på Medeltidsmuseet. På stenen syns Maria och Johannes, mellan dem ett krucifix. Under dem går att läsa på tyska: "Be Gud lov och ära Bed alla för våra själar". Stenarna skulle påminna om Jesu golgatavandring och genom att be bönerna på dem kunde den dödsdömde rädda sin själ.

Den här filmen visades som lucka 4 i Stadsmuseets lucköppning 2013.

ur Ny illustrerad tidning 1870

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Käpplingestenen på Pelarbacken vid Götgatan

Käpplingestenen på Pelarbacken vid Götgatan

Vädersolstavlan - en bild av Stockholm år 1535

Vädersolstavlan - en bild av Stockholm år 1535