Text

Tio levnadsberättelser : rapport från ett annat boende / Bo Larsson ; med fotografier av Johan Stigholt

I Stockholm finns många sätt att bo – i bostads- eller hyresrätt, i villa eller radhus, med första- eller andrahandskontrakt. Där finns också människor som saknar eller har saknat dessa möjligheter, människor som levt under andra omständigheter. Denna intervjubok handlar om dem. I tio kapitel berättar lika många människor om sina liv. Här på Stockholmskällan kan du läsa två av intervjuerna, samt för- och efterord

Majoriteten av de intervjuade personerna har långa perioder av missbruk bakom sig, men det är inte där bokens tyngdpunkt ligger. Snarare handlar det om att hela livet träder fram, i alla dess fasetteringar och nyanser. Vi får ta del av framgångar och tillkortakommanden men också av förhoppningar och drömmar. Kanske är bokens viktigaste lärdom att skillnaden mellan »oss« och »de andra« inte alltid är så skarp som vi tror och måhända hoppas.

Så här källhänvisar du till en text

Har du frågor om texten?

Rättigheter