Text

Lektionsbanken: Till judarnas försvar 1809 - analysera debattskrift

Ämne: Svenska (Historia)   Årskurs: 9 & gymnasiet

1809 hade det gått 30 år sedan sigillgravören Aaron Isaac tillåtits att grunda den första synagogan i Stockholm. Det året publicerade en 70-årig juvelerare vid namn Sander en antisemitisk skrift med en rad kritiska påståenden och nedsättande omdömen om den judiska befolkningen som bosatt sig i Sverige sedan dess. Sanders text bifogades i dagstidningen Dagligt Allehanda och väckte starka reaktioner.

Bland annat lät signaturen Vän af Sanning och Rättvisa publicera en protestpamflett mot Sanders antisemitiska argumentation. Här får eleverna ta del av detta retoriskt intressanta försvar för de svenska judarna och lära sig en del om svenska språkets historia, om retorik och argumentation, träna läsförsåelse och ta del av ett spännande sakinnehåll.

Så här källhänvisar du till en text

Har du frågor om texten?

Rättigheter

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Lektionsbanken: Från pigsvenska till polissvenska - språkhistoria och textanalys

Lektionsbanken: Från pigsvenska till polissvenska - språkhistoria och textanalys

Ljuduppläsning av debattskrift till försvar för Sveriges judar 1809

Ljuduppläsning av debattskrift till försvar för Sveriges judar 1809

Till Juveleraren Sander, Författaren af: Några bevis, att Judarne äfven på sitt sätt bidraga till den allmänna nöden i Sverige.

Till Juveleraren Sander, Författaren af: Några bevis, att Judarne äfven på sitt sätt bidraga till den allmänna nöden i Sverige.