Text

Brevet till Kickan

Carl August Ehrensvärd 1745 –1800.   Överamiral, tecknare, målare och konstfilosof. Ehrensvärd och hans hustru Sophia född Sparre af Söfdeborg bodde de sista åren på slottet Tosterup i Skåne.Under 1790-talet utvecklade Ehrensvärd en drastisk och personlig stil som tecknare och brevskrivare. De flesta breven med fina illustrationer adresserades till hustrun Sophia, även kallad "Kickan".

Vintern 1798-1799 befann sig Ehrensvärd under flera månader på resande fot. Av pekuniära skäl och hustruns sviktande hälsa tvingades Ehrensvärd resa till Stockholm för att söka hjälp.      Illustrationen ovan är från Degeberga omedelbart efter avresan från Tosterup. 

Min middag åt jag på Tranås, ½ ankan åt jag opp tri små bitar fisk, litet Grissylta af gårdsens, och ett rågat Thée fat insyltade Rödbettar.[…] Denna Degeberga Potatos var rätt god så sir man de fattigas belöning; de äga ingen gjödsel, ingen annan jord än mager Sand, och den är bättre än den af god jord […] God natt Ljufva maka min säng är bäddad på ett trä låck öfver en trä soffa hård och god nu är det åter så hett inne att jag är skrifvande helt blott och bar, eller önskade mig så och jag har lagt några äpplen på kakelungen att bli stekte i mårgon bittida”