http://www.youtube.com/watch?v=p6V-9D-pAVs
Film & rörlig bild

Följ med ner under Slussen

Den här filmen visades som lucka 14 i Stadsmuseets lucköppning 2012.

Under Stadsmuseet, under Slussen, finns det gamla lämningar kvar. Arkeologen John Hedlund tar oss med till underjorden och berättar om en ganska gammal försvarsanläggning.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Slussen : Stockholms stad, Slussen med angränsande vattenområden, RAÄ 103 : arkeologisk utredning 2007 / Kerstin Söderlund & Marcus Hjulhammar

Slussen : Stockholms stad, Slussen med angränsande vattenområden, RAÄ 103 : arkeologisk utredning 2007 / Kerstin Söderlund & Marcus Hjulhammar