http://www.youtube.com/watch?v=1dmy8cDkXxg
Film & rörlig bild

Vita kors, likvagnar och teriak

Den här filmen visades som lucka 11 i Stadsmuseets lucköppning 2012. Elisabeth Brenning berättar om när pesten år 1710 drabbade Stockholm.

En tredjedel av Stockholms befolkning dog i pestepidemin. Hör mer om vita kors, rökning av gatorna, likvagnar och teriak.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

1700 / text: Elisabeth Brenning

1700 / text: Elisabeth Brenning

Farsoter  / Claes Lundin, August Strindberg

Farsoter / Claes Lundin, August Strindberg

Kom pesten med sjuka flyktingar?

Kom pesten med sjuka flyktingar?

Om pesten i Stockholm 1710 / af J. V. Broberg.

Om pesten i Stockholm 1710 / af J. V. Broberg.

Pest och kolera / Stig Linnell

Pest och kolera / Stig Linnell

Pest och kolera: epidemiernas stad / Christer Jörgensen

Pest och kolera: epidemiernas stad / Christer Jörgensen

Pesten och arbetsbördan

Pesten och arbetsbördan