http://www.youtube.com/watch?v=Kq-l49Zfxis
Film & rörlig bild

Liv och död och makt på medeltiden

Den här filmen visades som lucka 9 i Stadsmuseets lucköppning 2012.

Utifrån en en kyrkomålning av Albertus Pictor berättar Marit Holgersson om hur man såg på livets gång under medeltiden - från maktfullkomlig till maktlös. Originamålningen hittar du i Härkeberga kyrka, men det finns också en replik på Stockholms medeltidsmuseum.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Medeltid / text: Tina Rodhe

Medeltid / text: Tina Rodhe