http://youtu.be/znzLnIil7X0
Film & rörlig bild

Mord, rån och andra hemskheter - Stockholm som kuliss i kriminallitteraturen

Den här filmen visades som lucka 4 i Stadsmuseets lucköppning 2012. Vilka mord och andra hemskheter har skett var?

Stockholmias förlags redaktör Agneta Lundin berättar om boken Brottsplats: Stockholm som beskriver hur Stockholm används som kuliss i kriminallitteraturen.