Text
Upphov: Okänd. Kungliga biblioteket

Ordningsregler för Hemmet - Stiftelsen Hem för de elända

Stiftelsen Hem för de elända startades 1881. Man tog emot före detta fängelsekunder och annat eländigt folk. Från början fungerade man som natthärbärge, men man verkar att ha utvecklat verksamheten till arbetsinrättning. Vedhuggning verkar att ha varit den huvudsakliga arbetsuppgiften för karlarna (det var alltså ett hem för endast män). Hemmet kunde uppvisa bra statistik när det gällde att få de kriminellt belastade gästerna att överge brottslighet för ett hederligt liv. Enligt Claes Lundin i boken "Nya Stockholm" lämnade ett inte obetydligt antal intagna anstalten för att starta ett nytt liv med jobb och bostad. Läs mer i kapitlet "Bland sjuka och fattiga", se länk till höger. En länk finns också till brottslingen Ture, kallad "Turken". Ett människoöde som det inte gick så bra för, men som kanske hade kompisar på Hemmet?

Stiftelsen Hem för de elända lät 1906-1908 uppföra fastigheten Mullvaden Andra 37, på samma plats som deras tidigare lokal på Hornsgatan 73. Gatunumret byttes också senare till 75.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad